e-ADMITERE


INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ PENTRU FACILITAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE LA FACULTATE ȘI PROMOVARE A OFERTELOR EDUCAȚIONALE - CNFIS-FDI-2020-0187